Головна Реєстрація, реорганізація, ліквідація підприємства
РЕЄСТРАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Одним з напрямків діяльності Асоціації є надання комплексу юридичних послуг з реєстрації підприємств, представництв (філій, відділень, дирекцій тощо) підприємств, а також фізичних осіб-підприємців на території України.

Поряд із цим, ми спеціалізуємося на виконанні комплексу заходів з реорганізації юридичних осіб:

- перетворення юридичної особи з однією організаційно-правовою формою у юридичну особу з іншою організаційно-правовою формою;

- розділ, тобто припинення діяльності однієї юридичної особи та передача прав і обов’язків даної особи декільком новоствореним юридичним особам у відповідних частинах.

- виділення із складу юридичної особи однієї або кількох нових юридичних осіб із переходом до них прав та обов’язків перетвореної юридичної особи у відповідних частинах.

- об’єднання, тобто припинення діяльності двох і більше юридичних осіб з передачею прав та обов’язків вказаних осіб новоствореній юридичній особі.

- приєднання, тобто припинення діяльності однієї юридичної особи з наступною передачею усіх прав та обов’язків іншій, існуючий на момент приєднання, юридичній особі.

- ліквідація, тобто припинення діяльності юридичної особи, за якого юридична особа перестає існувати із усіма належними їй правами та обов’язками.

- банкрутство підприємства, тобто припинення діяльності юридичної особи за рішенням суду у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Користуючись власним досвідом та напрацьованими зв’язками співробітники Асоціації оперативно і якісно виконають реєстрацію, реорганізацію або підприємства,   даючи Вам змогу не витрачати власного часу та зусиль на вивчення нюансів цих процедур, підготовку необхідного пакету документів та «оббивання порогів» відповідних установ.

 

Інші послуги